Ostatnia aktualizacja: 27 października 2001 r.


Polska Grupa Miłośników LANtastic'a Powrót na początek Polska Grupa Miłośników LANtastic'a


Niebieska linia
LANtastic Sieć dla każdego
Niebieska liniaLANtastic, przegląd tematyki rozdziałów.

Rozdziały 1 - 3:

Podłączanie się do sieci oraz instalacja sieci LANtastic. Potrzebny sprzęt, oprogramowanie oraz omówienie procedur włączających. Konfiguracja stacji do pracy z różnymi protokołami sieciowymi, przez co staje się możliwa współpraca z sieciami innych producentów.

Rozdziały 4 i 5:

Zabezpieczanie serwerów LANtastic bezpośrednio po instalacji. Zagadnienia, na które trzeba zwrócić uwagę podczas zakładania kont oraz zasobów sieciowych. Prawidłowo przeprowadzona archiwizacja i odtwarzanie katalogu sterującego. Sposoby podnoszenia prędkości działania serwera i jego poszczególnych zasobów.

Rozdziały 6 - 9:

Projektowanie od podstaw małej i dużej sieci w oparciu o DOS lub Windows9x/NT. Automatyzacja zgłaszania się do sieci, konserwacji stacji roboczych i plików użytkowników. Uatrakcyjnianie sieci w oczach użytkowników, a także zdalne odtwarzanie konfiguracji stacji roboczych, automatyczna konfiguracja kont użytkowników.

Rozdziały 10 - 13:

Wszystko o lokalnych i globalnych zasobach sieci LANtastic, instalowaniu aplikacji w sieci, stacjach bezdyskowych, zaawansowanych narzędziach administracji siecią.

Rozdziały 14 i 15:

Korzystanie z zasobów sieci LANtastic w różnych środowiskach.

Rozdziały 16 - 20:

Koncepcja protokołu TCP/IP. Kkonfiguracja komputera do pracy z Internetem w środowisku DOS/Windows 3.x/95/98/NT oraz instalacja i konfiguracja programów do pracy z Internetem. Instalowanie uniwersalnej bramki pocztowej dla różnych środowisk pracy.

Rozdział 21 i 23:

Sposoby fizycznego łączenia komputerów w sieć. Potrzebne urządzenia oraz okablowanie, a także granice rozwoju sieci lokalnych.

Rozdział 22:

LANtastic w sieciach rozległych, czyli jak połączyć kilka bardzo odległych sieci LANtastic w jedną.

Rozdział 24:

LANtastic i Internet, czyli jak współdzielić: WWW, IRC, TELNET, FTP, NFS, XServer, Terminal Windows.


Niebieska linia

Za całokształt strony odpowiada Dariusz Fabicki (fabik@oeiizk.waw.pl)