LANTASTIC 7.0

LANTASTIC 7.0

REWELACYJNY SYSTEM SIECIOWYInformacje o Lantastic'u 7.0.

Pierwsza sieć z dostępem do Internetu dla małych, średnich czy rozwojowych firm.

3 czerwca 1996 Artisoft wprowadził nową wersję zdobywającego nagrody sieciowego systemu operacyjnego LANtastic 7.0 - pierwszy na świecie system sieciowy gotowy standardowo do współdziałania z Internetem i zaprojektowany specjalnie dla małych, średnich i rozwijających się firm.

System ten umożliwi wszystkim użytkownikom sieci jednoczesne współdzielenie modemu, linii telefonicznej i połączenia internetowego, dramatycznie obniżając dzięki temu koszty korzystania z usługodawcy (dostawcy usług) internetowego (ISP).

Oprogramowanie systemu łączy w sobie nowe możliwośc i międzysystemowej współpracy i połączeń zarówno z Internetem jak i sieciami rozległymi (WAN), ze znacznie zwiększoną szybkością, udoskonaloną obsługą pamięci i rozbudowanymi funkcjami komunikacji.

Ponadto, LANtastic 7.0 jest jedynym na świecie systemem sieciowym który w pojedynczym pakiecie dostarcza standardowo pełną obsługę zarówno zwykłego Dos i Windows, jak i Windows 95 - pracując we wszystkich tych systemach i środowiskach operacyjnych i tym samym stwarzając proste, przystępne i wygodne kompleksowe rozwiązanie sieciowe typu "wszystko-w-jednym". Wersja angielska systemu LANtastic jest oferowana po bardzo korzystnej i konkurencyjnej cenie 49 $ za jedno stanowisko sieciowe (sugerowana cena detaliczna przy nabyciu pakietu programowego na 10 użytkowników).

System sieciowy LANtastic 7.0 wprowadza małe firmy w erę "cyber-sieci". Powoduje on znaczącą zmianę paradygmatu sieci komputerowych, od prostego współdzielenia plików, drukarek czy dysków kompaktowych - do pełnego sieciowego współdzielenia modemów, linii telefonicznych czy połączeń internetowych w kompleksowej platformie komunikacyjnej dla małych czy średnich firm.

LANtastic 7.0 został specjalnie zaprojektowany od podstaw tak aby szczególnie spełniał potrzeby małych i średnich firm, włączając łatwy i bezproblemowy dostęp do Internetu i połączalność z sieciami rozległymi. W konsekwencji, system LANtastic stanowi obecnie najprostsze w użyciu, najbardziej solidne i pewne kompleksowe rozwiązanie sieciowe dla średnich i rozwojowych firm czy filii lub oddziałów dużych firm. Ponadto cały udostępniany zakres bogatych funkcji i możliwości sieciowych nowego LANtastic'a kosztuje duzo mniej niz inne rozwiazania sieciowe na rynku.


Funkcje i możliwości.

Nowa wersja systemu LANtastic łączy w sobie niezrównane, nie spotykane do tej pory nowe funkcje i możliwości z bezpiecznym i prostym działaniem oraz przystępnością, które to cechy doprowadziły do zdobycia przez LANtastic ponad 100 prestiżowych nagród branżowych i prawie 5 milionów użytkowników na całym świecie.


Dostęp do Internetu.

System LANtastic 7.0 jest siecią która standardowo zapewnia w pełni zintegrowane z systemem funkcje połączalności i łatwego, przy pomocy metody "ciągnij-i-opuść", korzystania z Internetu. Funkcje te są realizowane przez m. in.:

  1. Netscape Navigator - przeglądarka Internetowa,
  2. CompuServe SPRYNET - program usług dostępu do Internetu,
  3. Pełny stos TCP/IP oraz bramę (łącze) Winsock dla współdzielenia
  4. połączeń Internetowych.
Wbudowane standardowo w system funkcje współdzielenia modemów i linii telefonicznych zapewniają dostęp poprzez te środki do każdego komputera w sieci bez konieczności dodawania dedykowanych linii dla każdego użytkownika lub grupy roboczej. Łącze (brama) programowe Winsock 1.1, nazywane również LANtastic Internet Gateway, umożliwia z kolei jednoczesne współdzielenie przez wiele komputerów w sieci pojedynczego połączenia internetowego.

Wszyscy użytkownicy i klienci sieci LANtastic będą mogli podłączyć się do tej bramy - wykorzystując dowolny program zgodny ze standardem Winsock, taki jak chociażby Netscape Navigator - i uzyskać dostęp do Internetu.

Łącze Winsock zostało zaprojektowane do współdzielenia pojedynczego stosu TCP/IP na bramie do Internetu, w ten sposób eliminując konieczność dodatkowych wydatków na kosztowną pamięć konieczną w przypadku kiedy każdy komputer używa swój własny stos TCP/IP.

Ponadto użytkownicy LANtastic mogą mieć dostęp do Internetu poprzez wbudowane usługi CompuServe wchodzenia do systemu, które zapewniają 3 godziny bezpłatnego używania, jak również poprzez inne oprogramowanie dostawcy usług internetowych. Oprócz tego, w system jest wbudowana zdolność przeglądania Internetu przy pomocy programu Netscape Navigator 2.0.


Kompleksowe rozwiązanie.

Kompleksowe rozwiązanie zintegrowane w pojedynczym pakiecie LANtastic 7.0 jest obecnie jedynym na świecie systemem sieciowym który sam jeden w sobie ma standardowo wbudowaną obsługę trzech najbardziej popularnych systemów operacyjnych: Dos, Windows oraz Windows 95. Umożliwia to firmom używanie tylko jednego produktu do połączenia w sieć wszystkich posiadanych komputerów, eliminując tym samym konieczność nabywania dodatkowego oprogramowania w przypadku zmiany potrzeb i wymagań firmy.

Wielka systemowa elastyczność LANtastic'a, umożliwia konfigurację systemu sieciowego jako sieć partnerska (każdy z każdym), sieć o architekturze klient/serwer lub jako system pośredni będący połączeniem dwóch poprzednich - tak aby wszelakie aktualne czy potencjalne potrzeby i wymagania użytkowników, zostały zaspokojone w możliwie jak najlepszym i najbardziej pełnym zakresie. Dzięki tym możliwościom, prosta bezserwerowa sieć partnerska LANtastic w niewielkiej firmie, może w prosty sposób rozrastać się w miarę rozwoju samej firmy, np. poprzez dodanie do sieci serwera dedykowanego LANtastic Dedicated Server, dzięki czemu ogólna wydajność systemu zostanie zwiększona o ponad 70 %.

Niezależnie od wszystkich wymienionych poprzednio zalet i korzyści, oprogramowanie LANtastic umożliwia również efektywne wykorzystanie starszych komputerów osobistych - włączając w to nawet komputery oparte o procesory 8086 - jako chociażby serwery wydruku, serwery plikowe czy komunikacyjne. Żaden inny system sieciowy nie może zapewnić tego bez znacznych i kosztownych rozszerzeń i modyfikacji posiadanego sprzętu.


Instalacja.

Prosta, szybka i przyjazna dla użytkownika instalacja Nowa funkcja programowa pojedynczej instalacji, czyni wszelkie czynności związane z dodawaniem nowych komputerów do istniejącego systemu sieciowego prostszymi niż były one kiedykolwiek przedtem. Użytkownicy sieci muszą obecnie przeprowadzić pełną, kompletną instalację systemu tylko na jakimś jednym komputerze w sieci (używając bądź to dysk kompaktowy bądź to zwykłe dyskietki instalacyjne). Na pozostałych komputerach sieciowych, wystarczy jedynie wkładać jedną dyskietkę w celu zainstalowanie oprogramowania "mini klienta", a następnie dokończyć cały proces instalacji i wymaganej konfiguracji, poprzez sieć z tego pierwszego komputera.


Licencje.

Nowe, uproszczone licencjonowanie dla niewielkich firm Proces instalacyjny został jeszcze bardziej uproszczony poprzez włączenie w pojedynczym pakiecie obsługi Dos, Windows i Windows 95 połączonej z nowymi funkcjami licencyjnymi.

I tak przykładowo podczas modyfikacji podstawowego oprogramowania, użytkownicy po prostu dokonują reinstalacji na nową platformę systemową oprogramowania LANtastic powtórnie wykorzystując swój numer licencyjny.

Znacznie uproszczone zostały również czynności związane z konfigurowaniem systemu. Dzięki temu małym i średnim firmom udostępniona została możliwie najprostsza metoda rozwoju wraz z nową wersją LANtastic'a.

Po raz pierwszy, użytkownikom zapewnione zostały dodatkowe udogodnienia dzięki możliwości nabywania oprogramowania sieciowego LANtastic w pakietach programowych posiadających licencję bądź to na 2 do 10 użytkowników, bądź to z licencją na nieograniczoną liczbę stanowisk.


Wydajność.

Wydajność, moc systemowa i udoskonalone funkcje połączalności. Zwiększona szybkość dla uruchamiania Windows 95 i lepsza obsługa pamięci dla komputerów pracujących w środowiskach operacyjnych Dos i Windows, czyni system LANtastic 7.0 najszybszą, najbardziej wydajną i najpotężniejszą wersją jak kiedykolwiek istniała.

Udoskonalony, rozbudowany interfejs systemowy umożliwia obecnie użytkownikom Windows 95 wykorzystywanie funkcji pogawędki (rozmowy sieciowej) oraz poczty elektronicznej LANtastic z komputerami pracującymi pod Dos i Windows.

Niezależnie od już istniejącej, wbudowanej połączalności z sieciami Novell i Microsoft, nowe funkcje współpracy międzysystemowej LANtastic'a, obejmują obecnie dostęp do komputerów centralnych ("hostów") TCP/IP oraz sieci rozległych (WAN).

Komputery pracujące pod Dosem, Windows i Windows 95 obecnie mają dostęp do innego świata zasobów sieciowych przy pomocy funkcji połączalności TCP/IP, które obejmują m. in. obsługę standardów:

Windows PPP (internetowy protokół komunikacyjny dla pakietów różnych formatów),

FTP (protokół transmisji plików w środowisku Internet),

TELNET (protokół emulacji terminala i włączania się do sieci Internet),

PING (protokół stosowany w środowisku TCP/IP), Winsock Połączalność z sieciami WAN umożliwia filiom czy oddziałom firm proste, bezproblemowe i niekosztowne korzystanie z zasobów sieciowych.


Wszechstronne i wyczerpujące zabezpieczenia.

Z ponad 35 poziomami zabezpieczeń, ograniczeń i ochrony dostępu, funkcje ochronne systemu LANtastic 7.0 konkurują z tymi o wiele bardziej złożonych i kosztownych produktów systemów sieciowych.

Funkcje zabezpieczeń umożliwiają m. in. administratorom sieci określanie którzy z użytkowników systemu mają dostęp do jakich zasobów sieciowych, jak dyski, kartoteki i podkatalogi plikowe czy nawet pojedyncze pliki i zbiory.

Ponieważ wielu użytkowników sieci ma podobne przywileje czy uprawnienia sieciowe, administratorzy mogą ustalić pewne standardowe listy kontroli dostępu dla pewnych grup użytkowników, przydzielając od razu identyczne uprawnienia dla wielu użytkowników.

Ponadto w obrębie tych grup, administrator może poczynić jakieś specjalne czy wyjątkowe uprawnienia dla dowolnego użytkownika.

Wyjątkowa i unikalna obsługa małych firm

System sieciowy LANtastic połączony jest standardowo z najlepszą w całej branży polityką wsparcia i pomocy technicznej, która